top of page

DENNE TJENESTE KAN INKLUDERE OVERSÆTNINGER, DER GIVES AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER ethvert ansvar med hensyn til oversættelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder ethvert ansvar for nøjagtighed, pålidelighed og ethvert underforstået ansvar for markedsanvendelse.

MS Admissions Service -webstedet er blevet oversat ved hjælp af oversættelsessoftware fra Google Translate for at gøre det lettere for brugerne. Der er gjort rimelige bestræbelser på at sikre, at denne oversættelse er korrekt, men ingen automatisk oversættelse er perfekt, og den er heller ikke egnet til menneskelig substitution af oversættelsen. Oversættelserne her som en service til brugere af MS Certification Service -webstedet er ikke underlagt nogen garanti for fejl. Intet ansvar påtages, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelserne fra tysk til et andet sprog. Noget indhold, f.eks. Billeder, videoer, Flash osv., Er muligvis ikke blevet oversat korrekt på grund af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den tyske version af webstedet. Afvigelser eller forskelle som følge af oversættelsen er ikke bindende og har ingen retsvirkning med hensyn til overholdelse af eller overtrædelse af regler og love. Hvis du har spørgsmål om nøjagtigheden af oplysningerne på det oversatte websted, henvises til det tyske websted, da det indeholder den officielle version.

bottom of page